Pogoji uporabe

Splošna merila za sodelovanje

Splošna merila za sodelovanje opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev za pripravo participativnega proračuna Obline Domžale 2024/2025.

Oddaja projektnih predlogov:

 • izvedba potrjenih projektnih projektov mora biti v pristojnosti Občine,
 • potrjeni projektni predlog mora biti izveden na območju občine,
 • projektni predlog ne sme biti v nasprotju z zakonodajo, ali prostorskimi akti Občine Domžale,
 • projektni predlog ne sme biti že uvrščen v proračun občine,
 • projektni predlog mora biti finančno ovrednoten med 2.000 in 24.000 EUR z DDV,
 • projektni predlog mora biti umeščen v enega od 6 območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta,
 • projektne predloge lahko oddajo vse občanke in občani z dopolnjenimi 16 leti in s stalnim bivališčem v občini Domžale,
 • občan(ka) lahko odda več projektnih predlogov za katerokoli območje,
 • projektne predloge je možno oddati preko spletne aplikacije, ali v fizični obliki.

Ustreznost projektnih predlogov:

 • o ustreznosti projektnih predlogov bo presojala Komisija,
 • sprejeti projektni predlogi se bodo uvrstili na glasovanje.

Predstavitev projektnih predlogov:

 • sprejeti, zavrnjeni in kasneje izglasovani projektni predlogi bodo objavljeni na občinski spletni strani zavihku Na plan Z IDEJO.

Glasovanje o projektnih predlogih:

 • glasujejo lahko vse občanke in občani z dopolnjenimi 16 leti in s stalnim bivališčem v občini Domžale,
 • občan(ka) lahko glasuje samo za en projektni predlog na kateremkoli območju,
 • glasovanje o sprejetih predlogih je možno preko spletne aplikacije ali fizično na lokacijah, ki so objavljene v glasilu Slamnik ali na spletnem zavihku.

Izglasovani projektni predlogi:

 • izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2024 in 2025.

Pogoji uporabe občinske spletne strani zavihka Na plan Z IDEJO

Pogoji uporabe opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev na občinski spletni strani zavihka Na plan Z IDEJO naplanzidejo.domzale.si.

Spletni zavihek:

 • je v lasti in upravljanju Občine Domžale,
 • lahko Občina Domžale spreminja brez vnaprejšnjega obvestila.

Uporabniki spletnega zavihka:

 • so vse osebe, ki obiščejo spletno mesto in ga na kakršen koli način uporabljajo,
 • z uporabo soglašajo s pogoji uporabe,
 • uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost,
 • številčno niso omejeni (omogoča se uporabo nedoločenemu številu uporabnikov).

Avtorske pravice glede objavljenih vsebin

 • za reproduciranje, spreminjanje in prepisovanje in deljenje je potrebno obvestiti lastnika.

Dostopnost spletnega mesta

 • je lahko motena zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme,
 • je lahko ovirana tudi zaradi izpadov v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja.

Povezave

Spletne strani, na katere s povezavami kažejo vsebine spletnega zavihka naplanzidejo.domzale.si niso pod nadzorom Občine Domžale, zato občina ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale