Participativni proračun 2024/2025

V letih 2024 in 2025 bomo izvedli naslednje izglasovane projekte predloge:

Območje 1: območje krajevnih skupnosti Dob in Krtina

Asfaltirane hitrostne ovire v spodnji Krtini

Zavrnjen

Corona otroci v gibanju

Zavrnjen

Ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe v Poletnem gledališču Studenec

Zavrnjen

Ureditev izvira pod sv. Trojico

Zavrnjen

Ureditev vodotoka Gorjuša 2a/2b

Zavrnjen

Zasutje meteornega jarka

Zavrnjen

Območje 2: območje krajevnih skupnosti Homec – Nožice, Radomlje in Rova

Drevored v Radomljah

Zavrnjen

Energetska učinkovitost ulične razsvetljave

Zavrnjen

Namestitev solarnih svetilk na cesti Rova-Žiče-Dolenje

Zavrnjen

Opozorilna tabla omejitve hitrosti (radar)

Zavrnjen

Osnovna obnovitvena dela na Homški šoli

Zavrnjen

Osvetlitev poti ob Kamniški Bistrici

Zavrnjen

Postavitev hitrostnih ovir ali radarja na Cesti Radomeljske čete v Radomljah

Zavrnjen

Ureditev ceste Rova-Dolenje

Zavrnjen

Ureditev rekreacijske poti ob Bistrici

Zavrnjen

Območje 3: območje krajevnih skupnosti Dragomelj-Pšata in Ihan

Nove tribune in nogometni goli pri Osnovni šoli Dragomelj

Zavrnjen

Sofinanciranje letnih vstopnic javnih zavodov

Zavrnjen

Za bolj kvalitetno igro na igrišču Pšata

Zavrnjen

Območje 4: območje krajevnih skupnosti Jarše-Rodica in Preserje

Za boljše življenje in druženje

Zavrnjen

Za povečanje cestne varnosti v Preserjah

Zavrnjen

Območje 5: območje krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

Zamenjava zastora v dvorani Kulturnega doma Vir

Zavrnjen

Območje 6: območje krajevnih skupnosti Slavka Šlandra, Simona Jenka in Venclja Perka

Digitalna oprema šolske knjižnice OŠ Venclja Perka

Zavrnjen

Dostavno parkirišče pri OŠ Domžale

Zavrnjen

Hodnik za pešce v soseski med Matije Tomca 2 in Župančičevo ulico

Zavrnjen

Lokalni prevoz po Domžalah

Zavrnjen

Merilec onesnaženosti zraka

Zavrnjen

Namestitev defibrilatorja AED skupaj z omarico z alarmom

Zavrnjen

Opolnomočimo otroke za prihodnost

Zavrnjen

Otroško igrišče Stob

Zavrnjen

Pitnik za vodo pri igralih Študa

Zavrnjen

Postavitev defibrilatorja v naselju Bistra

Zavrnjen

Projektna dokumentacija za uvoz in izvoz do PC Breza na regionalno cesto R2-447

Zavrnjen

SKUP'nost! aktiviraj se

Zavrnjen

Ureditev okolice v naselju Ulice Simona Jenka

Zavrnjen