Participativni proračun 2024/2025

V letih 2024 in 2025 bomo izvedli naslednje izglasovane projekte predloge:

Območje 1: območje krajevnih skupnosti Dob in Krtina

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v vasi Gorjuša

Izglasovan

Bajer Florida v Dobu - nova brv preko potoka Rovščica; projektna dokumentacija

Izglasovan

Varna pot čez regionalko v Športni park Dob

Izglasovan

Ureditev brežine v podhodu pod mostom v Krtini

Izglasovan

Božično-novoletne lepe misli

Objavljen

Kažipot različnih poti od Domžal do sv. Trojice

Objavljen

Veliki zunanji šah v Športnem parku Nakrtin

Objavljen

Table s hišnimi številkami v Krtini

Objavljen

Zamenjava klopc in miz z novimi ob Rači pri Šumberku.

Objavljen

Območje 2: območje krajevnih skupnosti Homec – Nožice, Radomlje in Rova

Otroško igrišče Radomlje

Izglasovan

Postavitev mostu čez Mlinščico in ponovna vzpostavitev pešpoti od vasi Hudo do mostu čez Kamniško Bistrico v Nožicah (t. i. most ljubezni); projektna dokumentacija

Izglasovan

Medgeneracijsko igrišče na Rovah; projektna dokumentacija

Izglasovan

Projekt: jedro Rov; projektna dokumentacija

Objavljen

Fitnes naprave in mize za namizni tenis ob Kamniški Bistrici

Objavljen

Postavitev nadstrešnic na avtobusnem postajališču Radomlje

Objavljen

Pravljična preobleka poučne poti Blate in Mlake

Objavljen

Ureditev trim steze na Žiškem vrhu; projektna dokumentacija

Objavljen

Krajinska ureditev Radomelj in okolice; projektna dokumentacija

Objavljen

Pravljica za otroke, ki spodbuja zdrav način prehranjevanja

Objavljen

Območje 3: območje krajevnih skupnosti Dragomelj-Pšata in Ihan

Postavitev nadstreška na avtobusni postaji pred podružnično šolo Ihan

Izglasovan

Ureditev sprehajalne poti na Oljski gori

Izglasovan

Cestna razsvetljava na Goričici pri Ihanu

Izglasovan

Cestna ogledala na Pšati

Izglasovan

Rekreacijska točka na Goričici pri Ihanu; projektna dokumentacija

Izglasovan

Orodja za vadbo v naravi v Selu pri Ihanu, pri mostu

Izglasovan

Pitnik na Brdu ob pohodni poteh

Objavljen

Območje 4: območje krajevnih skupnosti Jarše-Rodica in Preserje

Igrišče na OŠ Rodica

Izglasovan

Prostor Preplet: prostor, kjer se tkejo niti krajanov Preserij

Izglasovan

Streetworkout Park Zgornje Jarše/Škrjančevo

Izglasovan

Park Kofutnikove domačije; projektna dokumentacija

Izglasovan

Območje 5: območje krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

Postavitev čebelarske učne poti

Izglasovan

Nova športna oprema za Športni park Vir

Izglasovan

Postavitev prometnega ogledala nasproti izvoza iz Aljaževe ulice na Bukovčevo cesto

Izglasovan

Igrala za otroke in namestitev klopi ob Kamniški Bistrici

Izglasovan

Postavitev prometnega ogledala na Viru, Bukovčeva cesta

Izglasovan

Ekološki otok na Podrečju

Izglasovan

Postavitev klopi na otroškem igrišči - VIR

Objavljen

Območje 6: območje krajevnih skupnosti Slavka Šlandra, Simona Jenka in Venclja Perka

Športna učna ferata Šumberk

Izglasovan

Obnova tlaka v utežarni

Izglasovan

Vrtljiva igriščna vrata pri OŠ Venclja Perka

Izglasovan

Obcestni znaki, kažipot do domžalske cerkve

Izglasovan

Preprečevanje padcev starejših

Izglasovan

Šah v Češminovem parku

Izglasovan

Postavitev igral za otroke na Ulici Matije Tomca

Objavljen

Prostor za skok v daljino pri OŠ Venclja Perka

Objavljen

Financiranje izobraževalnih srečanj za starše in najstnike

Objavljen

Obnovitev paviljona v Slamnikarskem parku

Objavljen

Umirjanje prometa na Ulici Antona Skoka, Vodnikovi in Usnjarski ulici

Objavljen

Ureditev parka pri Mlinščici pri velikem Mercatorju (pri postaji za izposojo koles)

Objavljen

Izdaja knjige v brajlici (pisavi za slepe) za otroke

Objavljen

Prekrivni pod za Športno dvorano Domžale v namen kulturnih prireditev

Objavljen

Postavitev makete mesta Domžale na ploščadi pred Vele

Objavljen

Nakup razvlaživca zraka

Objavljen

Postavitev višje zaščitne ograje ob igrišču v centru Domžal (ob garažni hiši)

Objavljen