Tvoja ideja za
srčno mesto

Sodelujte in soustvarjajte prostor zadovoljnih ljudi
Participativni proračun 2024/2025

Znak Občine Domžale
Moja občina
Domžale!
Skupni cilj.
Napredek.
Sodelujem!
Soustvarjam!
Oddaja26. 01. 24 - 20. 02. 24
Pregled20. 02. 24 - 14. 03. 24
Glasovanje14. 03. 24 - 7. 04. 24
Prikaz rezultatov7. 04. 24 - 13. 04. 24
Objava15. 04. 24

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Renata Kosec

veseli me, da pod sloganom »Na plan Z IDEJO« letos prvič v zgodovini domžalske občine izvajamo postopek participativnega proračuna Občine Domžale za leti 2024 in 2025.

Postopek participativnega proračuna omogoča, da vi, občanke in občani, odločate o porabi dela proračunskih sredstev. Ponuja vam priložnost, da izrazite svoje želje in prioritete ter sami predlagate projekte za višjo kakovost življenja in zadovoljstva v naši občini.

Verjamem, da bodo vaši predlogi za naše skupno dobro zanimivi in ustvarjalni. Za izglasovane projekte, za katere boste želeli, da se jih prednostno izvede na posameznem območju in v okviru razpoložljivih sredstev, bo Občina Domžale skupaj za leti 2024 in 2025 namenila 390.000 evrov.

Vabim vas, da izkoristite ponujeno priložnost in sodelujete, oddate svoje predloge, saj vi najbolje poznate potrebe vašega lokalnega okolja. Kar »Na plan Z IDEJO«. Za vas smo pripravili več predstavitvenih delavnic, na tej strani pa zbrali vse informacije, povezane s postopkom participativnega proračuna Občine Domžale 2024/2025, ki vam bodo v pomoč pri pripravi predlogov.

Participativni proračun je namenjen vam, cenjene občanke, cenjeni občani. Sooblikujte prihodnost naše občine, prostora zadovoljnih in srčnih ljudi.

mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale

Kaj je participativni proračun?

DekoracijaSistem izvedbe participativnega proračuna občankam in občanom omogoča, da neposredno odločate o porabi deleža občinskih sredstev. To storite tako, da najprej pripravite in oddate projektne predloge, te v naslednjem koraku pregleda Komisija za participativni proračun (v nadaljevanju: Komisija), dalje pa o potrjenih predlogih občanke in občani tudi glasujete. Izglasovane projektne predloge se nato umesti v proračun ter uresniči v skladu s pravili in postopki za porabo proračunskih sredstev.

Občina Domžale bo v letu 2024 prvič izvedla postopek izbire projektnih predlogov na način, ki ga predvideva izvedba participativnega proračuna. Za uresničitev izglasovanih projektov v letu 2024 in v letu 2025 je namenjenih 390.000 evrov. Enakomerna razporeditev proračunskih sredstev bo dosežena z razdelitvijo občine na šest geografsko povezanih območij. Za izvedbo projektnih predlogov na posameznem območju je v letu 2024 na voljo približno 32.500 evrov, enako v letu 2025.

Projektni predlog je mogoče oddati prek enostavnega obrazca, objavljenega na spletni strani. Obrazec v fizični obliki je na voljo v Vložišču Občine Domžale ter na sedežih krajevnih skupnosti in to v določenih terminih. Na teh mestih in takrat bodo na razpolago tudi občinski predstavniki oziroma predstavniki krajevnih skupnosti, ki bodo nudili pomoč pri pripravi in oddaji projektnih predlogov.

Oddaja predlogov bo potekala na spletni strani, po navadni pošti ali v določenih terminih na Vložišču Občine Domžale oziroma na sedežih krajevnih skupnosti.

Oddane projektne predloge bo pregledala Komisija. Ocenila bo, ali so ti skladni z zakonodajo in prostorskimi akti in ali so primerni ter izvedljivi v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Upoštevala bo le tiste predloge, ki ne bodo vključeni v proračun Občine Domžale za leto 2024 ali proračun Občine Domžale za leto 2025. Potrjene predloge bo uvrstila na glasovanje.

Glasovanje bo potekalo na spletni strani, v določenih terminih v Vložišču Občine Domžale in na sedežih krajevnih skupnosti. Informacije o kraju in času glasovanja bodo objavljene na spletni strani. Komisija bo po koncu glasovanja izglasovane projektne predloge uvrstila na seznam za njihovo uresničitev.

Cilj participativnega proračuna Občine Domžale 2024/2025 je izbrati in izvesti projektne predloge, ki odražajo želje in potrebe občank in občanov. Participativni proračun je obenem tudi orodje za krepitev medsebojnega povezovanja in sodelovanja, torej gradnjo zaupanja in izboljšanje odnosov v skupnosti.

Vsi, ki ste prepoznali priložnost za pripravo projektnih predlogov, s katerimi bi dvignili kvaliteto bivanja v svojem okolju, se prijavite na delavnice »Na plan Z IDEJO: participativni proračun Občine Domžale 2024/2025« in spremljajte objave na občinski spletni strani, v glasilu Slamnik in na družbenih omrežjih Občine Domžale.

Dekoracija

Kako sodelujete?

Dekoracija

Kako lahko sodelujete pri izvedbi participativnega proračuna Občine Domžale 2024/2025?

V letu 2024 boste imeli občanke in občani Občine Domžale prvič priložnost predlagati in glasovati za projektne predloge, ki bodo uresničeni neposredno s sredstvi proračuna Občine Domžale za leto 2024 in proračuna Občine Domžale za leto 2025. Zanje je namenjenih 390.000 evrov.

Občina Domžale je za enakomerno razporeditev sredstev po celotnem območju občine razdeljena na šest geografsko povezanih območij. Za vsako območje je za uresničitev izglasovanih projektov v dveh letih skupaj namenjenih približno 65.000 evrov.

  • območje 1: Krajevna skupnost Dob in Krajevna skupnost Krtina
  • območje 2: Krajevna skupnost Homec - Nožice, Krajevna skupnost Radomlje in Krajevna skupnost Rova
  • območje 3: Krajevna skupnost Dragomelj - Pšata in Krajevna skupnost Ihan
  • območje 4: Krajevna skupnost Jarše - Rodica in Krajevna skupnost Preserje
  • območje 5: Krajevna skupnost Toma Brejca Vir
  • območje 6: Krajevna skupnost Slavka Šlandra, Krajevna skupnost Simona Jenka in Krajevna skupnost Venclja Perka
Dekoracija
Zemljevid obmocja

Proces sodelovanja

Rezultati glasovanja o projektnih predlogih za participativni proračun Občine Domžale 2024/2025

Komisija se bo seznanila z izidom glasovanja in potrdila izglasovane predloge, ki bodo glede na število prejetih glasov in višino finančnih sredstev uresničeni v okviru enega od šestih občinskih območij.

Potrjeni predlogi bodo z rebalansom občinskih proračunov uvrščeni v rebalans proračuna Občine Domžale za leto 2024 oziroma za leto 2025 ter nato izvedeni skladno s pravili in postopki za porabo proračunskih sredstev.

Fazo izvedbe posameznega izglasovanega projektnega predloga boste občanke in občani lahko spremljali na občinski spletni strani Na plan Z IDEJO ter v medijih.


Dekoracija